Księgowość

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych:

 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • ewidencje podatku od towarów i usług,
 • obsługa dokumentacji pracowniczej,
 • rozliczenia właścicieli
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • opracowywanie miesięcznych i okresowych deklaracji do Urzędu Statystycznego.

Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów:

 • ewidencja kosztów i przychodów,
 • ewidencje podatku od towarów i usług,
 • ewidencje środków trwałych, ewidencje wyposażenia,
 • obsługa dokumentacji pracowniczej,
 • rozliczenia właścicieli,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • opracowywanie miesięcznych i okresowych deklaracji do Urzędu Statystycznego.

Prowadzenie ksiąg handlowych:

 • wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe :
  • księgi główne,
  • pomocnicze,
 • sporządzanie polityki rachunkowości,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • ewidencje środków trwałych,
 • ewidencje wyposażenia,
 • ewidencje podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie raportów (miesięcznych i rocznych)
  rozliczanie właścicieli,
 • obsługa dokumentacji pracowniczej,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • opracowywanie miesięcznych i okresowych deklaracji do Urzędu Statystycznego.

Obsługa kadrowo – płacowa

Sporządzanie:

 • listy płac,
 • imiennych kart wynagrodzeń,
 • imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA),
 • deklaracji ZUS, przekazywanie ich drogą elektroniczną,
 • naliczanie podatku od osób fizycznych PIT-4,
 • przygotowywanie dla właścicieli wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia,
 • pomoc w organizacji szkoleñ BHP,
 • nadzór nad dokumentacją kadrową – w tym przygotowywanie akt pracowników nowozatrudnionych.